Maandag, 21 Augustus 2017 08:16
Logo homologatie.be
Deze website is onderdeel van
TRAXIO_LOGO_4C.jpg

Welkom op de website van homologatie.be

Recent nieuws

2017-07 Indienen correcties iFast in Vlaanderen

Sinds 1 april 2017 past MOW een bonussysteem toe voor correcties van homologatiedossiers. Dit houdt in dat u bonuspunten kan gebruiken om een kosteloze correctie aan te vragen ...

Verder lezen..
2017-07 Massaberekeningen bij voertuigen voor speciale doeleinden

Voor kraanwagens, hoogtewerkers en betonpompvoertuigen wordt het principe van de afwijkingen op de rijklare massa toegepast, zoals bepaald in VO 1230/2012. Wat betekent dit concreet voor u? ....

Verder lezen..
2017-06 Basisvoertuigen met niet-conforme COC's

Sommige basisvoertuigen hebben in opdracht van de basisconstructeur/mandataris reeds een transformatie ondergaan vooraleer ze aangeleverd worden bij de COP-opbouwer. Het betreft hier veelal ...

Verder lezen..
2017-06 Nieuw kleuren voor ziekenvervoer

Na de aanslagen in Parijs werden de Belgische hulpdiensten geanalyseerd. De herkenbaarheid van ziekenwagens en hulpverleners bleek een belangrijk aandachtspunt. Welke nieuwe regels gelden voor de kleur, de bestickering en de lichten van de verschillende soorten ziekenvervoer?

Verder lezen..
2017-06 Nieuwe fase voor ombouw naar originele staat M1

Stel: een klant laat u zijn lichte vrachtvoertuig opnieuw naar M1 omzetten. Maar is er wel een nieuwe fase nodig als u een voertuig naar zijn originele staat terugbrengt?

Verder lezen..
2017-04 Alleen erkende technici mogen werken aan de koeleenheden!!!

In het Vlaamse Gewest mogen vanaf 1 juli 2017 alleen erkende technici werken aan koeleenheden op koelwagens of -aanhangwagens met F-gassen ...

Verder lezen..
2017-04 Bijkomende EG-verklaring voor montage van machines!

Als u een voertuig opbouwt met een machine zoals een kraan, kipper …, dan hebt u een tweede EG-verklaring nodig. De EG-verklaring van de machine zelf is niet voldoende.

Verder lezen..
2017-06 Gebruik van merknaam op het IGC - GEWIJZIGD!

Er zijn IGC’s of COC’s waarin de naam vermeld staat van de constructeur tweede fase bij de opbouw van een volledig voertuig of bij een WVTA-meerfasengoedkeuring. Echter .....

Verder lezen..
2017-03 Hoeveel mogen omtreklichten uitsteken?

De constructeurs en inspecteurs interpreteren dit elk op hun eigen manier. De Belgische homologatiediensten bezorgden intussen een duidelijk antwoord.

Verder lezen..
2017-03 Hoe uitzonderingen aanvragen als u een dossier indient?

Kunt u een onderdeel niet plaatsen? Dan kunt u een uitzondering aanvragen bij de FOD Mobiliteit. Hoe doet u dat concreet?

Verder lezen..
2017-03 Massaverdeling voor hoogtewerkers en kraanwagens

De homologatiediensten hebben meegedeeld dat voor kraanwagens én hoogtewerkers hetzelfde principe wordt toegepast als bij afwijking van rijklare massa. Wat betekent dit concreet voor u?

Verder lezen..
2017-03 Doorschakeling gegevens naar DIV

Wij stellen vast dat de doorschakeling van gegevens naar de DIV niet altijd naar behoren functioneert. Het gaat hierbij om problemen bij de inschrijving van voertuigen die zich aangeboden hebben bij een station voor technische keuring en/of voertuigen die een meerfasengoedkeuring hebben doorlopen.

Verder lezen..

De website gidst u doorheen de verplichtingen die de kaderrichtlijn oplegt.

De leden TRAXIO kunnen op deze pagina een login aanvragen en toegang krijgen tot meer gedetailleerde informatie.

Handleidingen

U moet aangemeld zijn vooraleer u alle informatie kan bekijken.

Zoeken

Contactpersonen

Technische diensten:

Federatie:

Goedkeuringsinstanties:

  • In België: Vlaams gewest - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Waals Gewest
  • Andere lidstaten (http://ec.europa.eu/...)